5/21 Nokian kaupunki

Nokian kaupungin kaupunkikehityspalveluissa maankäytön tulosalueella on haettavana kaavoitusarkkitehdin vakituinen virka.

Tehtäviin kuuluvat mielenkiintoiset kaupungin kehittämiseen liittyvät suunnittelutehtävät, asemakaavojen ja yleiskaavojen suunnittelu ja muut maankäytön suunnitteluun liittyvät asiantuntijatehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluu asiavalmistelu päätöksentekoa varten sekä osallistuminen seudulliseen kuntayhteistyöhön.

Viran kelpoisuusehtona on yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu arkkitehdin tutkinto. Lisäksi edellytetään näyttöä onnistuneista asemakaavahankkeista, vähintään 2 vuoden kokemus asemakaavojen laatimisesta ja kaavoitusprosessin hoitamisesta, maankäyttö- ja rakennusasetuksen 3 §:n mukaista kaavanlaatijan pätevyyttä ja hyvää maankäytön suunnittelu- ja paikkatietosovellusten hallintaa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii hakijalta hyvää kunnallishallinnon tuntemusta, sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyviä yhteistyö-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimuksen mukaan (TS). Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä Terveystalon työterveyden todistus terveydentilastaan. Viran täyttämisen yhteydessä käytetään 6 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ja cv tulee toimittaa 24.5.2021 kello 15.00 mennessä sähköisesti osoitteessa: www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja

http://www.nokiankaupunki.fi

Ilmoitus julkaistu 8.5.2021.