Yhteystiedot

Johtokunta 2017

Puheenjohtaja: Eeva Korhonen
Varapuheenjohtaja / Tiedottaja: Pekka Timola
Rahastonhoitaja:  Maija Villanen
Sihteeri: Ruut Ronni
Paikallisasiamies: Ruut Ronni
Kasmir Jolma
Markku Kaila
Tytti Kaitala
Taru Lindberg
Matti Mastosalo
Opiskelijaedustaja: Iida Venäläinen

tamsafa@safa.fi